Sağlam Bir Temel İle Kaliteli Bir Yapı için İngilizce Ayları Bilmek Şart

Sağlam Bir Temel İle Kaliteli Bir Yapı için İngilizce Ayları Bilmek Şart 1

Bir binayı sağlam bir şekilde inşa edebilmek için mutlaka sağlam bir temel kurmanız gereklidir. Temeli sağlam olduğunda üzerine yaptığınız bina, çok daha kaliteli bir görünüm oluşturacaktır. İngilizce eğitimlerinde de temel çok önemlidir. Gramer alanında başarılı bir temel gramer ileriki karmaşık gramer konularının daha iyi öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu alanda ingilizce ikinci halleri zamanlar konusunda öğrenilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Temel İngilizce kavramları arasında to be fiilleri ilk öğrenilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Etraftaki nesneleri, özelliklerini, nitelemek ya da yerlerini ve konumlarının belirtmek amacı ile kullanılan temel fiillerdir. İngilizce bir cümle kurulacağı zaman yüklem gereklidir. Esasında farklı dillerde de olduğu gibi içinde fiil olmayan herhangi bir söz öbeğine cümle denilemez. Am, is ve areto be fiilleridir. Zamirlere göre kullanımları değişebilir. Cümle yapısında ise İngilizce de sekiz söz bölüğü bulunuyor. Sözcüklerden her biri bu türlerden birine aittir. Ama sözcükleri kesin olarak gruplara ayırmak söz konusu değildir. Aynı sözcük farklı anlamlarda isim, fiil, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilmektedir. Bu sekiz grup içerisinde fiil, isim, sıfat, zarf, edat, zamir, ünlem ve bağlaçlar yer alıyor. Sözcük dizimin de ise ilk olarak özne kullanılır. Sonrasında yüklem gelir. Diğer öğe grupları ise bu kalıbın arkasında kullanılabilmektedir.

İngilizce de ilk öğrenilmesi gereken konuların başında zamirler gelir. Dilimizde olduğu gibi isimler yerine kullanılan zamirler, cümlenin öznesi konumundadır. Bunlar I, you, he, she, it, we, you, they olarak sıralanabilir. Nesne zamirleri ise cümlede nesne durumunda kullanılan ismin yerini almaktadır. İyelik zamirleri ise ismin kime ait olduğunu belirtir. Şahıs zamirlerine ait bir alt öğe grubu olarak tanımlanabilir. I yerine me- beni ya da my- benim anlamında bu zamirlerin kullanımı söz konusudur. İsmin iyelik hali konusunda ise ismin sonuna gelen –s takısı aitlik içerir. Jane’sbook- Jane’nin kitabı şeklinde tercüme edilebilir. İngilizcedeki en temel konulardan biri de tekil ve çoğul kelimeler olmaktadır. Sayılabilen isimlerin sonuna –s takısı geldiğinde çoğul olabiliyor. Bazı kelimelerde –es olan bu takı bazılarında –ves olabiliyor. There is ya da are kullanımlarının dilimizdeki karşılığı ise var anlamındadır. Varlığınız bildirdiğimiz kelime tekil ise thereare olarak ifade ediyoruz. Tekil olduğunda ise there ise kalıbının kullanmamız gereklidir. En temel konular arasında a ve an kullanımları da yer alıyor. Bütün varlıkların başında kullanılabilir. Bu şekilde benzerleri içerisindeki herhangi biri olduğunu ifade etmek olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında temel İngilizce gramer çalışmalarınızda temel kalıp kullanımları da öğrenmek önemlidir. Bu alanda ingilizce aylar gibi aynı kalıp içerisinde yer alan kelimelerin ezberlenmesi de avantaj getirir. Çünkü kelimeler birbiri arasında çağrışımlar yaparak hatırlanmasını kolaylaştıracaktır. Bu alanda her öğrendiğiniz kelimeyi pratik çalışmaları ile güçlendirebilirsiniz.

Kelime ezberlemek pratik çalışmalarınızı çok daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Dil öğrenirken sadece gramer eğitimine yönelmek doğru değildir. Ne kadar iyi gramer bilginiz olursa olsun kelime bilginiz yetersiz kaldığında pratik alanında yetersiz kalabilirsiniz. Kelime çalışmalarında moda mod ezberlemek çoğu zaman yetersiz kalabilir. Çünkü unutulması söz konusudur. Bu nedenle her öğrendiğiniz kelimenin kalıcı olması da çok önemlidir. Kelime ezberlerken birbiri ile alası olan kelimeleri bir arada öğrenirseniz çağrışımlar yaparak hafızanızda daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle İngilizce çalışırken pozitif olmak çok önemlidir. Buna duygusal öğrenmede denilebilir. Zihnin öğrenmeye açık olması için motive bir şekilde çalışmak gereklidir. Zoraki çalışmak performansınızı düşürdüğü gibi verim almakta mümkün olmayacaktır. Daha da önemli bir kısım ise öğrenilen kelimeleri duygusal olarak kendiniz ile ilişkilendirebilirsiniz. Bunun yanında bireysel öğrenme ile kelime çalışabilirsiniz. İnsan genel olarak ben merkezli bir varlıktır. Bu nedenle ilginizi çeken konu başlıkları içerisinde kelime çalışmaları yapabilirsiniz. Tüm bu avantajları bir arada toplayan bir uygulamayı görmek için tıklayın. Engly bu alanda bireylere keyifli bir şekilde kelime öğretecektir. İstediğiniz her alanda elinizin altında olabilecek olan bu uygulama ile kelime öğrenmek çok daha kolay olacaktır. Uygulama içerisinde öncelikle seviyenizi ve ilgi alanlarınızı belirliyorsunuz. Ardından ise istediğiniz her yerden bağlanarak ilgi alanlarınıza göre videoları takip ediyorsunuz. Video da konuşulanlar alt yazı olarak geçmekte ve bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını kelimeler üzerine tıklayarak öğrenebilmektesiniz.