Erken modern dönem osmanlı imparatorluğu’nda ulema ve sultanlar kitabı çıktı

Erken modern dönem osmanlı imparatorluğu'nda ulema ve sultanlar kitabı çıktı 1

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl’ın Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire (Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Ulema ve Sultanlar) adlı kitabı yayınlandı. Cambridge University Press tarafından yayınlanan kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nda yüksek eğitim ve hukuk alanlarında uzmanlaşmış ulemanın devletle ilişkisi üç döneme ayrılarak inceleniyor.

Erken Osmanlı döneminde (1300-1600), alimlerin yöneticiler ile kendileri arasında belli bir mesafeyi korumaya özen gösterildiğinin anlatıldığı kitapta, bunun İstanbul’un fethinden sonra değiştiğine, Osmanlı hükümetinin geniş bir ulema grubunu idareye dahil ettiğine ve onları eğitim, hukuk ve idare ile alakalı görevleri yerine getirmek üzere hiyerarşik bir bürokraside organize ettiğine dikkat çekiliyor. Alimlerin, alim-bürokratlara dönüşmesini sağlayan faktörlerin araştırıldığı kitapta, Osmanlı sultanlarının hukuki, bürokratik ve mimari faaliyetleri, alimlerin kendileri ile alakalı kuralların oluşmasına katkıları ve hem alimlerin hem de yöneticilerinin kontrolünden bağımsız olan yerel ve harici gelişmeler inceleniyor.